Oltenia 17 august

|

Curierul de Ramnic (Valcea) - 3 proiecte în valoare totală de peste 5,3 milioane euro în cadrul Programului Operaţional Regional


Primăria Râmnicu Valcea va implementa trei proiecte ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, în valoare totală de peste 5,3 milioane euro în cadrul Programului Operaţional Regional.


În calitate de Organism Intemediar pentru Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, organizeaza în data de 17 august 2010 evenimentul de semnare a trei contracte finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, al caror beneficiar este Primăria Râmnicu Vâlcea.


Contractele se vor semna în prezenţa Marilenei Bogheanu - Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi primarul Romeo Rădulescu.


Prin HG 998/2008, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat „Pol de dezvoltare urbană” şi are alocată suma de 38,20 milioane de euro pentru proiecte finanţabile prin POR .


Pentru accesarea acestor fonduri, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a întocmit Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – document care stă la baza dezvoltării municipiului şi include nouă proiecte individuale, din care şapte au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională. Trei proiecte, în valoare de peste 5,3 milioane de euro sunt semnate în cadrul evenimentului mai sus menţionat şi alte 4 se află în diferite etape de evaluare sau în precontractare.


Proiectul „Pod peste râul Olăneşti în prelungire strada Carol I”


Proiectul „Pod peste râul Olăneşti în prelungire strada Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi Strada Morilor” în valoare totală de 3.252.870,21 euro, din care 2.519.514,77 euro reprezintă finanţarea nerambursabilă, va soluţiona circulaţia în zonă, având în vedere amplasamentul noului pod şi a celor două artere de legătură cu Calea lui Traian şi str. Morilor.


Prin acest proiect, noul pod peste râul Olăneşti în prelungire cu str. Carol I se va realiza la cca. 90 m distanţă amonte de podul existent (Podul Vinerii Mari), având o lungime de 76,10 m.


Trei benzi de circulaţie în acelaşi sens


Podul va avea trei benzi de circulaţie în acelaşi sens (directia N-S) şi se va continua pe partea dreaptă a râului Olăneşti cu o bandă de circulaţie spre str. Morilor şi trei benzi de circulaţie spre Calea lui Traian.


Noul pod şi arterele de legătură nou create vor fi prevăzute cu iluminat public, marcaj şi semnalizare rutieră specifică.


Proiectul „Artera de legătură între strada Ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti”


Proiectul „Artera de legătură între strada ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti” are o valoare totală de 1.210.499 euro, din care 916.555,35 euro repezintă finanţarea nerambursabilă.


În vederea fluidizării traficului din zona centrală a fost necesară realizarea legăturii rutiere între străzile Ştirbei Vodă şi strada Morilor. Această legătură se va realiza printr-un pod cu trei deschideri.


Proiectul va contribui la creşterea gradului de siguranţă a circulatiei, facilitarea accesului pietonilor şi a autovehiculelor, la reducerea poluării rezultate din emisii şi noxe, precum şi a poluarii fonice. De asemenea, va creşte calitatea serviciilor publice (salvare, pompieri), se va reduce suprasolicitarea prin trafic a zonei centrale a municipiului, se vor crea condiţii optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport din zonă, un acces mai rapid la serviciile medicale, de învăţământ, administrative, juridice pentru populatia din zonă.


Proiectul „Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea”


Proiectul „Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea” are o valoare totală de 848.508 euro din care 634.355 euro reprezintă fianţarea nerambursabilă.


Acest proiect presupune instituirea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, care monitorizează 30 de zone cu risc criminogen sporit. Sistemul va cuprinde un număr de 80 de camere de supraveghere video, într-o perioadă de 9 luni, având în vedere incidenţa ridicată a faptelor penale şi contravenţionale comise pe raza municipiului.


Primăria Râmnicu Vâlcea mai are în derulare, în cadrul POR, un contract în valoare de 17,005,614.41 lei pentru reabilitarea si modernizarea Colegiului Naţional Alexandru Lahovari, finanţat în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.


Până la această dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost semnate 90 de contracte prin care se solicită finanţare nerambursabilă din POR de peste 226 milioane euro (situaţia include şi proiectele semnate astăzi).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

©2009 Știri locale | Template Blue by TNB